vladimirsozolins Avatar

Các bài tham dự của vladimirsozolins

Cho cuộc thi Design a Logo for Competitive Analytics

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 63
  Graphic Design Contest Entry #63 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Graphic Design Contest Entry #29 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 65
  Graphic Design Contest Entry #65 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 64
  Graphic Design Contest Entry #64 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 62
  Graphic Design Contest Entry #62 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 61
  Graphic Design Contest Entry #61 for Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích