minoov Avatar

Các bài tham dự của minoov

Cho cuộc thi Design a Logo for ConnectME

 1. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ConnectME
  Graphic Design Bài thi #160 cho Design a Logo for ConnectME
  Graphic Design Bài thi #160 cho Design a Logo for ConnectME
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 159
  Bài tham dự #159 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ConnectME
  Graphic Design Bài thi #159 cho Design a Logo for ConnectME
  Graphic Design Bài thi #159 cho Design a Logo for ConnectME
  Graphic Design Bài thi #159 cho Design a Logo for ConnectME
  0 Thích