ajdezignz Avatar

Các bài tham dự của ajdezignz

Cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company

 1. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích