entben12 Avatar

Các bài tham dự của entben12

Cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company

 1. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Construction Company
  Bị từ chối
  1 Thích