jonathanshefsky Avatar

Các bài tham dự của jonathanshefsky

Cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for CrossFit Wanted
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for CrossFit Wanted
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for CrossFit Wanted
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for CrossFit Wanted
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for CrossFit Wanted
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CrossFit Wanted
  Bị từ chối
  1 Thích