Freelancer: databydesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Crossfit Wanted

3 logo variations - letterhead - t-shirt - vehicle signage design


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    57
                   cho                     Design a Logo for CrossFit Wanted
Bài tham dự #57

Bảng thông báo công khai

 • markn13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Awesome..!! so good love ya work

  • cách đây 7 năm
  1. databydesign
   databydesign
   • cách đây 7 năm

   Thanks so much!

   • cách đây 7 năm