Freelancer: Fresk1mo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Hi I hope this is what you asked for :) Dont hesitate to contact me for any question ! Greetings


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    51
                   cho                     Design a Logo for Crypto Twitter Profile
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

 • SanwalC
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Brilliant, and clear leader as of now. Thanks

  • cách đây 2 tháng
  1. Fresk1mo
   Fresk1mo
   • cách đây 2 tháng

   Thank You I truly appreciate your feedback.

   • cách đây 2 tháng