Freelancer: Iddisurz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CUTTING EDGE LOGO

hope like this,. any change can be made. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    89
                   cho                     Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
Bài tham dự #89

Bảng thông báo công khai

 • nickc2828
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Hey would like to see a black background with red where the black is and white where the orange is. Thanks!

  • cách đây 7 năm
  1. Iddisurz
   Iddisurz
   • cách đây 7 năm

   Sir, yes sir!!

   • cách đây 7 năm
  2. Iddisurz
   Iddisurz
   • cách đây 7 năm

   please check #97 #89. thank you for your direction.

   • cách đây 7 năm