Freelancer: hasanreza
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Edited Logo

Here I add the phone number. You can change it when you get the file from me. I will send you the editable file format.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    51
                   cho                     Design a Logo for D & K CIVIL
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

 • kimroulston
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  very good thanks just waiting for my partner to take a look

  • cách đây 7 năm