jacoboblanca Avatar

Các bài tham dự của jacoboblanca

Cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Graphic Design Contest Entry #6 for Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  1 Thích