johnpps Avatar

Các bài tham dự của johnpps

Cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Bị từ chối
  0 Thích