yiama Avatar

Các bài tham dự của yiama

Cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"

 1. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  1 Thích