mohitjaved Avatar

Các bài tham dự của mohitjaved

Cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Logo Design cho cuộc thi Design a Logo for DilliBuzz
  Bị từ chối
  0 Thích