1. Á quân
    số bài thi 13
    Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
    Bị từ chối
    4 Thích