1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  0 Thích