1. Á quân
    số bài thi 56
    Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
    Bị từ chối
    1 Thích