1. Á quân
    số bài thi 17
    Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
    Graphic Design Bài thi #17 cho Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
    3 Thích