1. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  2 Thích