1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Graphic Design Bài thi #21 cho Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  0 Thích