1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Đã rút