1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Graphic Design Bài thi #69 cho Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  1 Thích