Freelancer: pedram89
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Dr. Gandhi Dental Logo Concept

This is my concept. Do you like it?? I created this logo with adobe illustrator


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

 • pedram89
  pedram89
  • cách đây 7 năm

  Thank you very much.

  • cách đây 7 năm
 • ravi98892
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  IF This one is ORIGINAL , it will be my choice.. :)

  • cách đây 7 năm
 • ravi98892
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  this one is awsome ENGRAVED PATTERN , i like it for my visiting cards too.. BRAVO..

  • cách đây 7 năm