jakubh210 Avatar

Các bài tham dự của jakubh210

Cho cuộc thi Design a Logo for Dugong Technology

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dugong Technology
  Graphic Design Bài thi #34 cho Design a Logo for Dugong Technology
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dugong Technology
  Đã rút