cbarberiu Avatar

Các bài tham dự của cbarberiu

Cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company

 1. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #55 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #56 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #54 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #53 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #53 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #52 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Graphic Design Bài thi #52 cho Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Electrical and Cooling Projects Company
  Đã rút