chimizy Avatar

Các bài tham dự của chimizy

Cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature

 1. Á quân
  số bài thi 85
  Graphic Design Bài thi #85 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 83
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 82
  Graphic Design Bài thi #82 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 81
  Graphic Design Bài thi #81 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 80
  Graphic Design Bài thi #80 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 79
  Graphic Design Bài thi #79 cho Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích