chimizy Avatar

Các bài tham dự của chimizy

Cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature

 1. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fashion Designer's signature
  1 Thích