Altalone Avatar

Các bài tham dự của Altalone

Cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix

 1. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Flavour Fix
  Bị từ chối
  1 Thích