Ban4o Avatar

Các bài tham dự của Ban4o

Cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  0 Thích