deyanBL Avatar

Các bài tham dự của deyanBL

Cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Fork Off Cancer
  Bị từ chối
  1 Thích