vinu91 Avatar

Các bài tham dự của vinu91

Cho cuộc thi Design a Logo for Freelancer Photography Studio

 1. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancer Photography Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancer Photography Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancer Photography Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancer Photography Studio
  Bị từ chối
  1 Thích