MCSChris Avatar

Các bài tham dự của MCSChris

Cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Đã rút