Parutaru Avatar

Các bài tham dự của Parutaru

Cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent

 1. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích