viju3iyer Avatar

Các bài tham dự của viju3iyer

Cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent

 1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Graphic Design Bài thi #48 cho Design a Logo for Freelancetalent
  Graphic Design Bài thi #48 cho Design a Logo for Freelancetalent
  Graphic Design Bài thi #48 cho Design a Logo for Freelancetalent
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Freelancetalent
  Bị từ chối
  0 Thích