strezout7z Avatar

Các bài tham dự của strezout7z

Cho cuộc thi Design a Logo for Frontier Liberty

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Frontier Liberty
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Frontier Liberty
  1 Thích