Bảng thông báo công khai

 • theocracy7
  theocracy7
  • cách đây 7 năm

  hi sure work on it

  • cách đây 7 năm
 • FuseSolutions
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  The f on logo looks more like an R. Can you try making it more of an f look? Maybe the line on the f is the same as the line on the top of the s?

  • cách đây 7 năm