Freelancer: STORMfang
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Gotham SD

Here is a refined version of the logo with a while background version as well.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Design a Logo for Gotham Silent Disco
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

 • STORMfang
  STORMfang
  • cách đây 7 năm

  Hi, please give feedback on any changes you might want to see in the logo. Thanks

  • cách đây 7 năm
 • STORMfang
  STORMfang
  • cách đây 7 năm

  white* background version

  • cách đây 7 năm