KevinChoiKang Avatar

Các bài tham dự của KevinChoiKang

Cho cuộc thi Design a Logo for HQ

  1. Á quân
    số bài thi 4
    Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for HQ
    Bị từ chối
    1 Thích