logotrak Avatar

Các bài tham dự của logotrak

Cho cuộc thi Design a Logo for HQ

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for HQ
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for HQ
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design a Logo for HQ
  Bị từ chối
  1 Thích