cida2job Avatar

Các bài tham dự của cida2job

Cho cuộc thi Design a Logo for Health-tech company

 1. Á quân
  số bài thi 73
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for Health-tech company
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for Health-tech company
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for Health-tech company
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for Health-tech company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for Health-tech company
  Đã rút