tengotkhinvaleli Avatar

Các bài tham dự của tengotkhinvaleli

Cho cuộc thi Design a Logo for Homes Bahrain ( a realtor)

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Homes Bahrain ( a realtor)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Homes Bahrain ( a realtor)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Homes Bahrain ( a realtor)
  Bị từ chối
  0 Thích