IuliaCrtg Avatar

Các bài tham dự của IuliaCrtg

Cho cuộc thi Design a Logo for 6 Hot Supplies Amazon Stores

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 6 Hot Supplies Amazon Stores
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 6 Hot Supplies Amazon Stores
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 6 Hot Supplies Amazon Stores
  Bị từ chối
  1 Thích