sandy9835 Avatar

Các bài tham dự của sandy9835

Cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Graphic Design Contest Entry #65 for Design a Logo for I Can Achieve
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Graphic Design Contest Entry #66 for Design a Logo for I Can Achieve
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 62
  Graphic Design Contest Entry #62 for Design a Logo for I Can Achieve
  Bị từ chối
  1 Thích