truongbk24 Avatar

Các bài tham dự của truongbk24

Cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve

 1. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for I Can Achieve
  Bị từ chối
  0 Thích