diskojoker Avatar

Các bài tham dự của diskojoker

Cho cuộc thi Design a Logo for ITOS

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ITOS
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ITOS
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ITOS
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ITOS
  Đã rút