diskojoker Avatar

Các bài tham dự của diskojoker

Cho cuộc thi Design a Logo for ITOS

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Graphic Design Bài thi #16 cho Design a Logo for ITOS
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Logo for ITOS
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Graphic Design Bài thi #18 cho Design a Logo for ITOS
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design a Logo for ITOS
  Đã rút