1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Incorporating on a website and in graphics
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Incorporating on a website and in graphics
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Incorporating on a website and in graphics
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Incorporating on a website and in graphics
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Incorporating on a website and in graphics
  0 Thích