1. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Industrial Personal Protective Equipment (PPE) Brand "Safexclusive""
  Bị từ chối
  0 Thích