Freelancer: riponrs
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hello Sir, Can you please give me feedback for the design, or maybe stars, so i will know how to improve it before the end of the contest? Thanks!

Bài tham dự cuộc thi #120 cho Design a Logo for JMD / JM Distribution
Bài tham dự #120

Bảng thông báo công khai

 • rosh2994
  rosh2994
  • cách đây 3 năm

  very nice logo...

  http://www.justmediadesign.com.au/

  • cách đây 3 năm