Freelancer: A1Designz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Jamaican Party Rental Business

Jamaican Party Rental Business logo

Bài tham dự cuộc thi #24 cho Design a Logo for Jamaican Party Rental Business
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

 • BellaVitaJA
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  I like the top image the most.. can we remove the .com.. that was an error on my part.

  Thanks

  • cách đây 5 năm
 • BellaVitaJA
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  This is great!! i really like how you incorporated the jamaican flag.. sutle..

  Thank you

  • cách đây 5 năm