truongbk24 Avatar

Các bài tham dự của truongbk24

Cho cuộc thi Design a Logo for Jeff Web Solutions

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jeff Web Solutions
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jeff Web Solutions
  Bị từ chối
  0 Thích