Topenze Avatar

Các bài tham dự của Topenze

Cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Graphic Design Bài thi #41 cho Design a Logo for Johnson Investments
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Đã rút