jummachangezi Avatar

Các bài tham dự của jummachangezi

Cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for Johnson Investments
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Johnson Investments
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a Logo for Johnson Investments
  Bị từ chối
  1 Thích